Opetusmateriaali

Ohjeita näytelmän lukemiseen

Ohjeita näytelmän lukemiseen on kahden näytelmäkirjailijan, Heini Junkkaalan ja Satu Rasilan yhdessä kokoama muistio keskeisistä dramaturgisista peruskäsitteistä. Tämä muistio on tarkoitettu näytelmäanalyysin opettamisen tueksi.

Muistion termit eivät ole suoraan mistään olemassa olevasta dramaturgian perusteoksesta, lukuun ottamatta niitä viittauksia, jotka muistiossa erikseen mainitaan. Muistion taustalla ovat klassisen dramaturgian käsitteet, jotka ovat puolestaan syntyneet dramaturgisen ajattelun isän, Aristoteleen, ja hänen luentomuistiinpanoistaan kootun Runousopin pohjalta. Klassiselle dramaturgialle on leimallista juonikeskeisyys, henkilöiden tahdonsuuntien ja käänteiden korostaminen sekä näytelmän ajatteleminen suljetuksi kokonaisuudeksi, jonka loppu vastataan alussa esitettyyn kysymykseen.

Klassisesta käsitteistöstä kumpuavaa terminologiaa voidaan kuitenkin erinomaisen hyvin käyttää myös uuden draaman analysoimiseen.

Muistiossa viitataan Sofokleen näytelmään Kuningas Oidipus, koska Aristoteles piti Runousopissa Oidipuksen juonta tragedian mallirakenteena. Mikäli Sofokleen Kuningas Oidipus on vieras teos, suosittelemme siihen tutustumista.

Lataa ohjeita näytelmäteoksen lukemiseen (pdf)

Uuden näytelmän ohjelman materiaalit

Tälle sivulle on koottu Uuden näytelmän ohjelman julkaisemia aineistoja, jotka avaavat monivuotisen kehittämistyön toteutusta, tuloksia ja työvälineitä uuteen kotimaiseen näytelmäkirjallisuuteen. UNO oli Teatteri 2.0:n käynnistämä ja hallinnoima suomalaisen näytelmäkirjallisuuden kehittämishanke (2016–2022). Sunklo oli hankkeen pitkäaikainen yhteistyökumppani. Hankkeen rahoittivat Koneen säätiö, Suomen kulttuurirahasto, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä UNOn Verkoston toimijat.

Kaikki UNO-materiaalit löytyvät TINFO:n sivuilta.

UNO-podcastit. UNO-podcastit sisältävät älykästä puhetta näytelmäkirjallisuudesta, kirjailijantyöstä ja teatterista. Keskusteluissa ääneen pääsevät näytelmäkirjailijat, kriitikot ja muut teatterintekijät.

UNO-EXIT V – Näytelmän lukeminen (pdf). Julkaisu sisältää tietoa, esimerkkejä ja työvälineitä näytelmän lukemisen tueksi. 

Näytelmäkirjallisuus lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa

Joonas Konstigin Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan taiteiden tutkimuksen laitokselle vuonna 2008 kirjoittama gradu Näytelmäkirjallisuus lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa tutki äidinkielenopetuksen tilannetta Suomen lukioissa. Tutkimus osoitti näytelmäteosten heikon saatavuuden olevan yksi suurimmista esteistä näytelmäkirjallisuuden opettamiselle lukioissamme.

Tutustu graduun tästä (pdf)

Artikkeli Virke-lehdessä

Virke-lehden numero 3/2008 sisältää artikkelin Näytelmät.fi-palvelun avautumisesta äidinkielenopettajien käyttöön.

Tutustu artikkeliin tästä (pdf)

Näytelmäkirjailijatapaamiset

Näytelmäkirjailijan tapaaminen on erinomainen tapa kasvattaa oppilaiden kiinnostusta kirjallisuutta kohtaan. Monet kirjailijat vierailevat mielellään kouluissa keskustelemassa kirjailijan työstä ja kirjallisuudesta. Lukukeskuksen kautta on mahdollisuus tilata näytelmäkirjailijoita.

Tutustu Lukukeskuksen palveluun tästä.