Tietosuojaseloste

EU:n tietosuoja-asetus astuu voimaan 25.5.2018. Uuden asetuksen tarkoituksena on suojella yksityisyyttä. Kerromme tässä Näytelmät.fi -palvelun käytännöistä.

Yhteystietojen käsittely

Emme kerää yksilöiviä henkilötietoja, kuten henkilötunnuksia. Lisenssin käytön kannalta on välttämätöntä, että käyttäjärekisterissämme on palveluun kirjautuneelle käyttäjälle toimiva sähköpostiosoite.

Teatterien, jotka haluavat tilata esityssopimuksia Näytelmät.fi -palvelun kautta, tulee ilmoittaa käyttäjätiedoissaan Y-tunnus tai yhdistysrekisterinumero, jotta voimme luotettavasti varmentaa sopimuskumppanin.

Uudet lisenssikäyttäjät saavat itse päättää, mitä tietoja itsestään palveluumme antavat ja käyttäjä voi itse hallinnoida omia tietojaan myös jatkossa.

Uudet lisenssikäyttäjät saavat lisenssin tilaamisen yhteydessä päättää, haluavatko liittyä Näytelmät.fi -postituslistalle. Jokaisen lähettämämme uutiskirjeen alalaidassa on linkki, jonka kautta postituslistalta voi erota.

Yhteystietoihin on pääsy vain Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry:n nimeämällä pääkäyttäjällä sekä järjestelmän teknisellä ylläpitäjällä (Kaimana).

Uutiskirje

Sisältää ajankohtaisia lukuvinkkejä Näytelmät.fi:n valikoimista

Ilmestyy 2-4 kertaa vuodessa.

Maistraattiin tai postiin tehty yhteystietojen muutos ei päivity lisenssirekisteriimme.

Näytelmät.fi-palvelun käyttöehdot

Rekisteröitymällä palveluun käyttäjä sitoutuu olemaan luovuttamatta saamiaan näytelmäteosten digitaalisia kopioita tai hänen valmistamiaan paperiversioita edelleen kolmannelle osapuolelle; olemaan poistamatta näytelmäteoskappaleiden tekijänoikeus- ja lupamerkintöjä, tekijä- ja oikeudenhaltijatietoja, ym. vastaavia tietoja; olemaan luovuttamatta palvelun käyttöön tarvittavaa tunnusta ja salasanaa kolmannelle osapuolelle; varmistamaan Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry:ltä käyttötarkoituksen hyväksyttävyyden, mikäli sisäisen käyttötarkoituksen tulkinnasta on epäselvyyttä.

Käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry:lle, mikäli käyttäjän yhteystiedot vaihtuvat.

Rekisteröitymällä näytelmäkirjaston käyttäjäksi ja/tai jatkamalla sen palvelujen käyttöä, käyttäjä antaa Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry:lle luvan seurata mitä näytelmiä käyttäjä lataa sekä säilyttää ja käsitellä käyttäjän yhteystietoja Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry:n agentuuritoiminnan ja näytelmien tekijänoikeuksien valvonnan edellyttämässä laajuudessa.

Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry ei välitä yhteystietoja eteenpäin ilman laillista perustetta.