Pang på Positivet

Language: 
Swedish
Genre: 
Children's play
Year of publication: 
2004
Pages: 
19
Length: 
Short play
Synopsis: 

Pang på Positivet är en saga som utspelar sig en vacker dag i en liten stad nära kusten. I staden verkar bland andra en positivhalare och hans apa. Sagan handlar om vad som händer då byråkraten kommer med nya direktiv och bestämmelser angående ordningsreglerna och normen i den lilla staden.

Roles: 
Number of male actors: 0
Number of female actresses: 0
All role: 0
Adapted to summer theatre: 
No
Premiere in professional theatre: 
No
Premiere in amateur theatre : 
No